Ergonomi defineres som læren om hvordan arbeidsredskaper og arbeidsmiljø påvirker mennesker. Hvis du bare skal huske ett ord fra den definisjonen, er det ”mennesker”. For det handler om så mye mer enn bare hvordan vi sitter, står, bærer og møtes på jobben. Det handler om samfunnet. Det handler om livet. Det handler om mennesker.

Du kan blant annet lese om:

  • Vår filosofi rundt helhetsergonomi
  • Forskning rundt fremtidens ergonomi
  • Ergonomi i praksis
Forside_Body_Talk.png