I 2015 åpnet Edvard Munch videregående skole i de gamle lokalene til Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Skolen er et prakteksempel på hvordan et fredet bygg kan tilpasses en moderne skoledrift.  

Du kan blant annet lese om:

  • Hvordan man møter tydelige krav til farge- og materialbruk fra byantikvaren. 
  • Hvordan man kombinerer historie og krav til et moderne funksjonelt bygg. 
  • Hvordan historiske farger og eldre kunstverk kan tilpasses en moderne skole. 
Forside - ReferansecaseMunch.png